mandag 21. februar 2011

Monarkens Fødselsdag


Frederik VI
(født 28. januar 1768,
død 3. desember 1839)
var konge av Danmark 1808–1839
og av Norge 1808–1814.
(kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Frederik_VI.jpg)

Med denne Uges Begyndelse havde vi det Gode, atter at opleve en af Nordboernes kjereste Høitider: Monarkens Fødselsdag - Glæden var alvorlig og Ønskerne varme, for Kongens, Dronningens, de Kongelige Prindsessers og hele Kongehusets Velgaaende. Den muntre Ungdom valgte passende Sange, og som Bidrag til saadanne, bleve følgende trykte og udeelte til Brug for Egnens Ungdom, paa Kongens Fødselsdage.

Sange paa
Kongens Fødselsdag, d. 28. Jan. 1811

Mel. Hvor saare lidet vil der til ec.
Kong Fred'rik leve! nyde Held!
See mange Fødselsdage!
Da mellem Norges stolte Field
Skal Landboevel tiltage.
Ja Fred'riks Daad fieldpræntet staae
Og først med Verdens Fald forgaae,
En sildig Slægt og høre skal,
Hans Roes af Fædres Munde.


Med sin Marie, Landets Moer,
Og Døttre, Stammens Smykke!
Han skue Tvillingrigets Floer,
Som himmelkronet Lykke!
Saa vil og Velstand smile ned,
Til travle Hænders Virksomhed,
Og Norges Strande, Øe og Dal,
Glad ved hans Septer være.

Saa vil og Velstand smile ned,
Til travle Hænders Virksomhed,
Og Norges Strande, Øe og Dal,
Ved Fredriks Septer glædes!
A - t.

Mel. Norrig, vor Moder, bedaget af Ælde.
Norge, en Søster til Dannemarks Slætter,
Deel Dagens Glæder i fierneste Egn:
Nyd af de Laurbær Alherren Dig læsser,
Ved kiere Fred'rik, Dit trofaste Hagn!
Skiæggede Gubbe i Spidsen da træder,
Om sig Uvenner vil nærme vor Strand,
skal Frederiks Faner med Hæder,
Alle for Dig, Du, o elskede Land!

Dagen vi holde, vi Tvilllingbørns Brødre,
Glæden fordobles ved Frederiks Vel!
Ogsaa vi nordiske Døttre og Mødre,
Ønske her Fred'riks og Maries Held:
Gid! at De Begge, til Rigernes Lykke,
Længe maa leve, til sildigste Tid!

Gid og Fredens velsignede Smykke,
Ved Dannerkongen tils?les os blid!

Gid at Fredems velsignede Smykke,
Ved Dannerkongen tilsmiler os blid!
Gid og at Fred'rik, til Rigernes Lykke,
Længe maa leve, til sildigste Tid!
                       
A. Steen.


Norsk Landboeblad no. 5
2. feb. 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar