onsdag 27. juli 2011

K L M

K k                          Kamele.

Kamelerne ret Skabte ære ,
Til store Byrder frem at bære.L l                           Lover.

Stort Mod og Styrke har en Løve,
Som-Den ej vil mod smaa Dyr øve.

M m                        Madbord.

Mit Barn tak Gud du Mad  kan faae,
I Staal og fat på bordet staae.

onsdag 20. juli 2011

G H J

G g                         Gedebukke.

En Gedebukk er stolt av Skjegget,
Og er til Vrede let opegget.

H h                         Hjorte.
En Hiort er rask og høyt kan Kneyse,
Og let til Fods kan langt omreise.
J j                           Jorden.
Europa, Afrika, og Asien.
Amerika og Sydindien.

onsdag 13. juli 2011

C D E F

C c                         Crocodiller.

Naar Crocodillen ynksom græder,
Han allersnarest Folk opæder.

D d                         Drager.
I Indien man finder Drager,
Som ingen Skade for aarsager.


E e                         Elephanter
En Elephant saa tam kan blive,
At folk den styre kan og drive.


F f                           Falck.
En Falk til Jagten kan avrettes,
Og Kongens lyst tide deri sættes.

onsdag 6. juli 2011

Billed-ABC-Bog for gode Børn

See her, Barn lille! Vises dig,
Hvor Dyr og andre Ting afbildes,
Lær nu at læse skikkelig,
Og blandt Bogstaver ej forvildes,
Saa tidt du seer Figurerne
Saa maa du paa hver Bogstav see.


A a                         Abekatter.
En Abekat blant Dyrene
Meest findes liig et Menneske.


B b                         Bjørnen.
Naar Biørnen folk hver Sommer truer
Hver Vinter han paa Labben suer.