onsdag 16. januar 2013

Liim og Læderfedt


Et slags Liim. Efter Forsøg meddelt af Gaardmand og Violinmager Elling Løvold her i Volden. 

Vaartorskens Fladmager (Luftblære) udtages frisk, renses fra Slim og dens sorte Rogge (Hinde), skylles i Vand og ophænges i et luftigt Værelse, saa at Sol og Regn ei kommer til den. Naar man vil lime, tages en ganske tør Mage og koges i Vand til den er vel igiennemkogt, og derpaa medens Magen er varm støder den, i en Steen eller Træmorter, til den bliver saa ganske fin at der findes intet haardt tilbage, og hvis Limen under Støbningen vil være for tyk, spædes lidt deri af det Vand Magen blev kogt udi. Saadant Liim, kan bruges til al Slags grovt Træarbeide man vil have limet, og er meget anvendeligt i Steden for andet Liim, som nu falder kostbart at kiøbe.  Det Vand Magen blev kogt udi, tiener og til Brug som godt Limvand.

Læder, Skor og Støvler at indsmøre saa at de kan blive varige og ikke trække Vand. Fra ovennævnte.

ÅM-0011834.00 Barnesko frå Trandal, Ørsta
(tilhøyrar Aalesunds Museum).
Opsamlede Been og Knokler, som ere flere Aar gamle, hugges ganske smaa, og koges magelig i 5 a 6 Timer. Efter hvert som Fedtet samler sig ovenpaa Soddet, flødes det af og giemmes i en Steenskaal.  Naar det skal bruges: tages god Tiære tre Mrkr., og af Beenfedtet den fierde Mrk. samt en Haandfuld finstødt Spansksalt.  Tiæren og Saltet mænges først vel sammen og staaer en Dags Tid førend Fedtet, som først opvarmes til flydende, blandes derudi og vel omrøres til alt bliver koldt.  Denne Smurning er baade mindre bekostelig end at smøre med Smør, Talg og Tran, som almindelig er brugt, samt sidder længere i Læderen; og endda fortrinlig derved: at Traaden som Støvler og Skoe ere sømmede med, ikke raadner eller forbrænder, som tidt er Tilfældet ved Brug af Smør og Tran.


Norsk Landboeblad No 116. jan. 18132Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar