mandag 28. januar 2013

Den 28de Januar

Frederik VI fødsel 28. januar 1768
Vort Bryst af Troeskabs Lue brænder,
Naar Fredriks Navn vi nævne skal;
Thi Han - o Held os - viis erkiender
Sit høie, faderlige Kald.
O Konge! hør et skiønsomt Folk,
Hvis Mand er Hiertets sandrue Tolk.

Bliv ved Dit Norges Tarv at fremme -
O, det er sødt at skabe Held;
Og høre Glædens Inderstemme
Fra Dal til Dal, fra Field til Field;
O nyd da længe denne Løn,
Det ønsker varmt hver Norges Søn!

Disse og flere passende Sange feiredes Dagen, og de varmeste Ønsker for Kongen, Dronningen, Kronprintssessen og hele Kongehusets Velgaaende, opsendtes til Forsynets evige og algode Fader.

Norsk Landboeblad No 2
6. februar 1813

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar