onsdag 17. august 2011

U V X Y

U u                         Ulve.
En Ulv på Luur ved huset gaaer,
Og stieler Bondens Lam og Faar.


V v                          Vædere
En Væder ligger paa hver Side,
Et halv Aars Tid, Det maae I vide.


X x                          Xanthus
Xanthus den malede Søhest,
Med Neptuns Sabel passed bedst.


Y y                          Ygler.
Man slige Ygler seer paa Landet,
Men andre finder man i Vandet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar