onsdag 12. januar 2011

Godt Smør og God Gammel-Ost.

Godt Østerlands Smør
Melkering, Austefjord museum (AMU-0092) Foto: Ragnar
Man holder Melkekollene (Melkeringerne) eller Askene vel rene, ved at koge stærk Enelaug og lade staae i dem en Stund hver Aften, før Melken sies i dem; tillige at sætte Melken i et Huus hvor ei Røg og usund Damp er, samt ei lader Rømmen staae hvor den ? eller fryser, som foraarsager ond Smag paa Smøret. Ved Kierningen haver man at tage i Agt, at der ei bliver Traakiernet, som man pleier kalde det naar det bliver tyndt og ei vil samle sig, hvilket kan afhielpes ved at kaste lidt Allun i Kiernen, og er Rømmen kold da at have lidt varmt Vand deri naar den begynder at beiske: tillige ved Optagningen at skylle det vel i 2 a 3 Vand, og salte det vel med Cadis Salt - Hvor denne Maade bruges, har Erfaringen lært: at det efter 2 a 3 Aar er befunden at være lige godt.


God Gammel-Ost.
Naar man bræster Melken, tager man Osten før den stikker til Bunds, thi ellers bliver den suur, og haver den i Formerne, hvor al Vallen trykkes vel ud og vender den i Formen for at faae den vel fast; tillige kan man, om man vil have den fastere, sætte Formen med Osten i op i Kiedelen en liden Tid og siden trykke den igien, lader den faa staae i nogle Dage i Formen, hvor den da optages, lægges paa en Hylde at tørres, samt bevare den vel for Fluer og ofte sætte den ved Varmen, og naar saa Skorpen udenpaa er vel haard, da kan man vaske denne et Par Gange over med Eneldug og siden lægge den i en Kielder for at modnes. Vil man have den hastig moden, lægger man den i et tillugt Kiørl (Kar) i Kielderen og slaaer lidt godt Øl, eller om man har lidt Kamostlage, paa den, og vender den deri een Gang hver Uge. (Saavidt om Smør og Ost i bemeldte Brev af 23de Novbr. 1810.)

At forbedre alle Slags Ost.
Af Hochheimers Huus og Kunstbog, men Middelet synes i denne Tid bekosteligt.
Man helder god hvid Viin over renset Potagske eller Viinsteensalt, saalænge indtil Blandingen ikke mere bruser op. Derpaa befugter man et Stykke Linned dermed, slaaer det om Osten og lægger det i Kieldelen. Efter fire og tyve Timers Forløb befugter man Linneden paanye, vender Osten om, og bliver saaledes ved, efter Ostens Beskaffenhed, omtrent en Maaneds Tid. Ganske tørre og fordærvede Oste lade sig forbedre ved denne Fremgangsmaade. (Herved troer Udgiveren maa forstaaes om Sødmelkoste.)  
         

Norsk Landboeblad No 2
 12. Januar 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar